La Principal,
Bar restaurante,
Barcelona, ES

Aniversary:
"Volem ser bar emblemàtic", 2016